VORES VISION, MISSION OG VÆRDIER

Vi griber en opgave professionelt an fra start til slut og levere et resultat du er glad for fremover. 

Hvorfor vælge os?

Vi er rigtige fagmænd: Kvaliteten er altid i top, når du vælger os. Vi bruger kun faglærte glarmestre, som kan deres kram.

Hvorfor vælge os?

Vi er hurtigst: Vi ved, hvor vigtigt det er at få en ny rude hurtigt i, så du kan føle dig tryg igen.

Hvorfor vælge os?

Hos os får du ikke en slem overraskelse, når regningen kommer.

forside felt

Glarmesterlauget

Glarmesterlauget – garantiordning
Aarhus Glarmesteri er medlem af Glarmesterlauget i Danmark. Det giver dig sikkerhed for håndværksmæssigt korrekt udført glarmesterarbejde.

Hvorfor?
Glarmesterlauget har oprettet en garanti- og klageordning, der omfatter alle Glarmesterlaugets medlemmer. Garantien går i korthed ud på, at Glarmesterlauget i Danmark indestår for, at en kundes berettigede krav mod en glarmester altid bliver opfyldt. Det sker ikke ofte - men det sker dog!
Hvis der opstår en tvist om et glarmesterarbejde mellem en kunde og en glarmester, der er medlem af Glarmesterlauget, kan kunden forelægge sagen for Glarmesterlaugets Garantiordning, hvis afgørelse glarmesteren altid har pligt til at efterkomme, og som Glarmesterlauget om nødvendigt vil drage omsorg for bliver efterlevet. Kunden har også mulighed for at indbringe sit krav mod en glarmester for Forbrugerklagenævnet (kun private kunder) eller domstolene, og Glarmesterlauget indestår for opfyldelse af en afgørelse truffet af en af disse myndigheder.

 


Glarmesterlauget – garantiordning

 

Garantiordningen dækker krav op til 100.000,00 kr. ex. moms.

Læs mere på Glarmesterlaugets hjemmeside:
www.glarmesterlauget.dk